loader

Kabinet introduceert aftrek voor RenD-kosten in de winstbelasting

RenD loonkosten worden al via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) fiscaal gestimuleerd. Veel andere landen kennen echter ook een fiscale stimulans voor andere RenD-kosten. Daarom zal in het Belastingplan 2012 een aftrek voor RenD-kosten in de winstbelasting worden geïntroduceerd (de RDA). De regeling krijgt een budget oplopend van 250 miljoen euro in 2012 tot 500 miljoen euro in 2015. De regeling gaat van start in 2012 en zal (via een nota van wijziging) worden opgenomen in het Belastingplan 2012. En het kabinet doet meer: Het kabinet komt in 2013 met een aanvullend fiscaal innovatiepakket van 100 miljoen euro. Ongeveer de helft daarvan wordt ingezet voor een fiscale aftrek voor de bijdrage van bedrijven aan publiek-private samenwerkingsverbanden voor kennis en innovatie. Het resterende budget wordt deels ingezet voor bevordering van de mobiliteit van kenniswerkers tussen bedrijven en kennisinstellingen (kenniswerkersregeling) en deels voor een mogelijke ophoging van de WBSO. Ook continueert het kabinet in 2012 eenmalig het plafond van de WBSO op het niveau van de crisismaatregelen (14 miljoen euro). Bij de vormgeving van deze fiscale maatregelen gelden de uitgangspunten van de Fiscale agenda van staatssecretaris Weekers van Financiën, waarbij aandacht wordt besteed aan de eenvoud van regelgeving, de effectiviteit, de uitvoeringskosten en de Europeesrechtelijke en budgettaire aspecten.

Het bovenstaande staat in de kabinetsbrief: Naar de Top; het bedrijvenbeleid in actie(s). Het kabinet heeft ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren van de Nederlandse economie gevraagd om concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. Het kabinet is enthousiast over de ideeën en voorstellen. Deze brief is een antwoord op de voorstellen van de topteams en tegelijkertijd een aanbod en uitnodiging aan de topsectoren om – samen met het kabinet – de ingezette koers naar de top krachtig en met ambitie voort te zetten.